Bổ sung kẽm như thế nào cho đúng?

Kẽm là một chất dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng của hệ...